برگزاری اولین همایش hse در استان مرکزی

مصاحبه با رئیس هیئت مدیره hse
2015-12-06
عضویت در انجمن
2015-12-16

 

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  نیز در این مراسم گفت: بر اساس آمار و اطلاعات پزشکی قانونی حوادث ناشی از کار در 6 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته 18.5 درصد کاهش یافته است.

 محمد اصابتی در اولین همایش استانی ایمنی، بهداشتی و محیط زیست استان مرکزی اظهار داشت: در سال 92 تعداد فوت ناشی از کار در هر روز بر اساس آمار 5.5 نفر بوده است که با فعالیت‌های انجام شده در راستای پیشگیری از حوادث این آمار در سال 93 به 5 نفر در روز کاهش یافت.

وی با بیان اینکه تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث کار در 6 ماهه سال جاری به 4.5 نفر کاهش یافته است، افزود: بر اساس آمار تعداد فوتی‌ها در 16 استان کاهش، در 6 استان تغییری نداشته و در 9 استان هم افزایش داشته است.

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در استان مرکزی نیز علیرغم داشتن 24 هزار کارگاه دارای کد تأمین اجتماعی و 300 هزار کارگر آمار حوادث ناشی از کار در سال جاری نسبت به سال گذشته 46 درصد کاهش داشته است.

مهندس اصابتی در ادامه با بیان اینکه در جهان به طور متوسط روزانه 6 هزار و 400 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند، گفت: آمار بیماری‌های ناشی از کار 6 برابر حوادث ناشی از کار است.

وی شناخت عوامل ایجاد حادثه، ایجاد بستر مناسب برای تعالی سازمان و فراهم کردن شرایط ایمنی محیط کار، آموزش کارکنان، ایجاد زمینه‌های پیشگیری و کاهش زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم را از عوامل موثر در پیشگیری از حوادث کار عنوان کرد.

مدیر کل بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس آمار حوادث ناشی از کار در سال 82 تقریباً 32 درصد حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان و 45 درصد بخش صنعت بوده است که در چند سال اخیر آمار حوادث ناشی از کار در حوزه ساختمان به بیش از 45 درصد افزایش یافته و آمار حوادث در صنعت به کمتر از 32 درصد کاهش یافته است.

مهندس اصابتی تاکید کرد: 65 درصد حوادث ناشی از کار در حوزه صنعت نیز مربوط به سقوط کارگر از ساختمان و سقوط اشیاء است که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس آمار در جهان تنها 15 درصد حوادث ناشی از کار مربوط به حوزه ساختمان است و باید برای کاهش 45 درصدی حوادث در این بخش اقدامات موثری انجام شود.

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نگاه دولت بر کاهش حوادث ناشی از کار با رویکرد استفاده از ظرفیت تشکل‌ها است و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که ظرفیت بسیار خوبی دارند می‌توان در راستای کاهش آمار حوادث ناشی از آنها بهره برد.