2018-12-31

برگزاری دوره های تخصصی ایمنی با گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور

[…]
2018-12-31

با مصوبه هیئت دولت ،گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به قانون برگزاری مناقصات اضافه شد.

[…]
2018-12-31

مهندس شاکرمی: نگاه باید به سمت سالم سازی محیط کار معطوف گردد.

[…]
2018-12-10

امضا تفاهم نامه انجمن صنفی با خانه کارگر استان مرکزی

[…]
2018-11-03

کلیه مسئولیت‌های ضوابط فنی و بهداشت بر عهده کارفرماست/اگر «پیشگیری» نکنیم، یورت و پلاسکو بارها تکرار خواهد شد

[…]
2018-10-28

مجمع عمومی سالانه کانون سراسری انجمن های ایمنی و بهداشت کار سراسر کشور

[…]
2018-10-28

اعضای هیئت مدیره کانون انجمن صنفی مشخص شدند

[…]
2018-10-28

بیانیه کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور

[…]