مدارک الزامی جهت تشکیل پرونده فیزیکی تائید صلاحیت پیمانکاران


1. مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت جهت احراز هویت در سامانه جامع روابط کار

2. اصل فیش های واریزی تشکیل پرونده و کارفرمایی (کلیک کنید )

لطفا دقت فرمائید در این مرحله فقط هزینه تشکیل پرونده + کارفرمایی واریز گردد


3. اصل و کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه مدیر عامل
4. تکمیل فرم های تشکیل پرونده (دانلود)
5. کپی سند ملکی یا اجاره نامه دفتر مرکزی
6. اصل و کپی صلاحیت پیمانکاری از مراجع ذیصلاح
7. اصل و کپی آگهی تأسیس و تغییرات شرکت
8. کپی از چند صفحه اول کلیه پیمان های در حال اجرا (در صورت کتمان ، برابر با آئین نامه برخورد خواهد شد)
9. آخرین لیست بیمه
10. معرفی مسئول ایمنی (جهت دریافت توضیحات بیشتر به دفتر انجمن مراجعه شود)
11. لیست تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی موجود در کارگاه بر روی سربرگ شرکت تایپ شود
12. نشانی محل اجرای قرارداد تایپ شده بر روی سربرگ شرکت
13. آدرس پستی دفتر مرکزی و شماره ثابت و تلفن همراه تایپ شده بر روی سربرگ شرکت
14. قرارداد های سه سال گذشته ، از هر سال یک نمونه قرارداد ( فقط چند صفحه اول کپی گرفته شود)
15. پوشه کاغذی سبز رنگ
16. اصل و کپی از کلیه صفحات اساسنامه
17. تعهد نامه محضری در صورتی که شرکت دارای پیمان نباشد.