اعضای هیئت مدیره  و بازرسین مجمع عمومی در جلسه مجمع عمومی و فوق العاده ۲۱ اردیبهشت ماه مشخص شدند

اقدامات لازم جهت کاندید شدن
2022-05-08
هفتمین همایش ملی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در استان مرکزی برگزار میشود
2023-02-06

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی مسوولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی اعضای هیئت مدیره  و بازرسین مجمع عمومی در جلسه مجمع عمومی و فوق العاده ۲۱ اردیبهشت ماه مشخص شدند.


?اعضای هیت مدیره به ترتیب آرا


مهندس ابوالفضل تکلو از شهرداری اراک
مهندس مجید فرجی از شرکت جهاد نصر
مهندس ابوالفضل تلخابی از شرکت آذرآب
مهندس احترام حاتمی نژاد آلومینیوم
مهندس  منصور کرامتی نژاد شرکت گام
مهندس شکوفه قاسمی پالایشگاه شازند
مهندس بهروز ابراهیمی اداره کل راه آهن اعضای اصلی
و مهندس مسعود گنجی از پتروشیمی


و دکتر رامین زارع هیت علمی دانشگاه آزاد به عنوان اعضای علی البدل هیت مدیره انتخاب شدند
همچنین خانم مهندس آزاده خانی دخت مشاور  ایمنی و بهداشت حرفه ای و مهراب بوجاری از شرکت واگن پارس مپنا به عنوان بازرسان اصلی انجمن و جناب آقای مهندس احمد فرامرزی از شرکت توزیع برق استان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.