دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی با سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی

‍ ششمین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) با محوریت مدیریت بحران شهری در شرایط کرونا در شهر اراک برگزار شد
2021-05-20
جلسه هیئت مدیره کانون مسِوولین ایمنی و بهداشت کار کشور در آذربایجان شرقی
2021-06-28
در این جلسه مهندس تکلو ریئس هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی ضمن تبریک به جناب آقای مهندس سام دلیری به دلیل انتصاب پست جدید به ارائه گزارش در مورد فعالیت های صنفی،علمی و آموزشی انجمن پرداخت و آمادگی انجمن را جهت تعامل و همکاری موثر با اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت کاهش حوادث و بیماری های شغلی را بیان نمود.
همچنین در این جلسه مهندس سام دلیری ضمن تشکر از فعالیت های صورت پذیرفته در انجمن استان به عنوان یک انجمن تخصصی خاطر نشان کرد نیازمند اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی هستیم و این کار را انشاالله با تعامل با جامعه ایمنی و کارشناسان امر در استان پیش خواهیم برد.