مجمع عمومی سالانه کانون سراسری انجمن های ایمنی و بهداشت کار سراسر کشور

اعضای هیئت مدیره کانون انجمن صنفی مشخص شدند
2018-10-28
کلیه مسئولیت‌های ضوابط فنی و بهداشت بر عهده کارفرماست/اگر «پیشگیری» نکنیم، یورت و پلاسکو بارها تکرار خواهد شد
2018-11-03

مجمع عمومی سالانه کانون سراسری انجمن های ایمنی و بهداشت کار سراسر کشور در تاریخ یکم آبانماه۱۳۹۷ به میزبانی انجمن ایمنی و بهداشت کار استان کرمان

       

و با حضور حداکثری روسا و نمایندگان انجمنهای استانها و نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین مسوولین استانی در

سالن اجتماعات اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کرمان با دستور جلسه گزارش عملکرد هیات مدیره و انتخابات هیات مدیره و بازرسان به نحو احسن برگزار و نتیجه انتخابات به شرح ذیل مشخص گردید.

 

هیات مدیره:

مهندس ابوالفضل اشرف منصوری

مهندس مهدی رستمی نیا

مهندس احمدی پور

مهندس رضایی پور

مهندس تکلو

مهندس گنجی کیا 

مهندس فرح بخش

مهندس جنت فریدونی

مهندس عبدلی

                  بازرس:            

مهندس عزیزی

مهندس رحمانی