مدیر کل بازرسی کار: تثبیت نرخ حوادث ناشی از کار در سال 1396

همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
2018-05-01
صدور کارت حضور در مجمع عمومی و فوق العاده انجمن
2018-07-10

‍ مدیر کل بازرسی کار: تثبیت نرخ حوادث ناشی از کار در سال 1396

✅علی مظفری، مدیر کل بازرسی کار در همایش سالانه بازرسان کار استان تهران که با حضور حاتم شاکرمی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، عباس گرگی، رییس مرکز تحقیقات، تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و بازرسان

کار استان تهران در مورخ 97/1/30 در مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار گردید؛ در بخش هایی از سخنان خود  با بیان این موضوع که ارتقای ایمنی در محیط کار نیازمند اسباب و ساختاری است که به نوعی همه دستگاهها و مردم در آن مسئولیت دارند و شاید بازرسان کار آخرین حلقه در این حوزه باشند؛ افزود: ایمنی در محیط کار نخست مستلزم وجود تجهیزات و روش های استاندارد در محیط کار و متعاقب آن بکارگیری روش های ایمن توسط افراد آموزش دیده و دارای مهارت، نظارت مستمر بر اجرای اصول ایمنی توسط کارفرما یا نماینده وی و در نهایت نظارت عالی بازرسان کار است.

✅ مدیر کل بازرسی کار گفت: بازرسان کار به عنوان بازوی اجرایی وزارت متبوع و ناظر عالی بر حسن اجرای قانون کار در چارچوب مفاد مصرح در ماده 96 آن قانون تلاش می¬ کنند و باید کارگر و کارفرما در هنگام حضور بازرسان کار در کارگاه او را به عنوان راهنما و مشاور صالح خود احساس کنند، بر این نکته تاکید کرد که حسب قانون و منطق کسی که فعالیت اقتصادی را شروع می کند باید بر مخاطرات ایمنی آن فعالیت اشراف داشته و نسبت به پیش بینی اقدامات لازم برای حفظ سلامت نیروی انسانی شاغل و منابع مالی خود در کارگاه نهایت کوشش خود را لحاظ کند.

✅ دبیر شورای عالی حفاظت فنی با بیان این مطلب که وظیفه دولت ایجاد ساختارهای کلان به منظور ارتقای ایمنی در محیط کار است که این کار از طریق تدوین آیین نامه های ایمنی در شورای عالی حفاظت فنی با رویکرد اصول سه جانبه گرایی به منظور ایمنی فرآیندی و بهره برداری  هنگام کار صورت می گیرد؛ از ” آیین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه ها” به عنوان یکی از مهمترین آیین نامه های مصوب آن شورایاد کرد و خواهان توسعه پوشش این آیین نامه در کلیه کارگاه های کشور و به ویژه در کارگاه های پر ریسک گردید.

✅ مظفری با بیان این موضوع که تدوین ضوابط ماده 87 قانون کار در دستور کار اداره کل بازرسی کار قرار گرفته است، بر ظرفیت و رویکرد پیشگیرانه و محوری این ماده قانونی در کاهش حوادث شغلی تاکید کرد. مدیر کل بازرسی کار در این خصوص اشاره کرد؛ با تدوین ضوابط اجرایی ماده 87 قانون کار در آینده ای نزدیک ایجاد و توسعه هر گونه کارگاه صرفاً با لحاظ رعایت اصول ایمنی و استاندارد احداث کارگاه میسور خواهد بود و پیش بینی ممیزی این موضوع نیز از طریق تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی ذی صلاح در بخش خصوصی انجام و تنها نظارت عالی آن از طریق ادارات بازرسی کار واحدهای اجرایی صورت خواهد گرفت.

✅ مدیر کل بازرسی کار در خصوص آمار حوادث شغلی در سال گذشته گفت: متاسفانه در نیمه نخست سال 1396 شاهد حوادث جمعی تاسف باری در کشور بودیم که از نگاه آماری ضربه شدیدی بر نرخ حوادث در سطح ملی داشت، لیکن با توجه به تلاش ها و اقدامات گسترده صورت گرفته در سراسر کشور و حساس سازی جامعه هدف و آموزش های ایمنی، خوشبختانه نرخ آماری حوادث در سامانه کشوری حوادث شغلی نسبت به سال 1395 افزایش نداشته و تثبیت شده است.

مظفری، با اعلام بیش از 400000 مورد بازرسی از کارگاه های کشور  توسط بازرسان کار طی سال 1396 بر اهمیت شغل بازرسی کار و جایگاه معنوی آن در نگاه ملی و بین المللی در نقش حافظ جان کارگران تاکید و اضافه کرد: طبیعت کار بازرسان کار بر این روال است که در فاز نخست تلاش دارند تا نقایص ایمنی محیط کار را با ارائه راهنمایی و مشاوره به کارفرما مرتفع نمایند لیکن چنانچه کارفرما  سهل انگاری و خدای ناکرده اهمال در رفع موارد ابلاغی نماید، بازرس کار باید با استفاده از ظرفیت های قانونی در این خصوص اقدام نماید چرا که در واقع این اقدام منافع کارگر و کارفرما را همزمان در پی دارد؛ وی در خاتمه با ابراز امیدواری در ارتقای فرهنگ ایمنی محیط کار با تلاش همه سطوح وظیفه مدار و مردم، تغییر نگرش به مقوله ایمنی از  نگاه هزینه به سرمایه گذاری را مهمترین رکن ارتقای ایمنی در جامعه بر شمرد.

✅ در خاتمه این همایش، از دو تن از بازرسان کار استان تهران که از ابتدای سال جاری به افتخار بازنشستگی نایل شده اند، تجلیل بعمل آمد.