هشتم اردیبهشت ماه روز جهانی ایمنی و بهداشت

جلسه هیئت مدیره hse
2017-02-12
تقدیر مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از هیت مدیره انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی
2017-06-24

به گزارش واحد روابط عمومی انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی همزمان با هشتم اردیبهشت ماه سالروز روز جهانی ایمنی و بهداشت آیین بزرگداشتی

به این منظور توسط انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و همچنین کانون کارفرمایان استان مرکزی در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.در این همایش دکتر طاهر احمدی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اراک به اهمیت ایمنی و بهداشت در صنعت اشاره کرد و گفت رسالت اصلی ما صیانت از نیروی کار و سلامت آنها میباشد .همچنین در این مراسم مهندس آبایی مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به اقدامات مثبت صورت پذیرفته توسط انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان و اداره بازرسی کار در زمینه آموزش های ایمنی و مدل خود بازرسی شامل کاهش 17 درصدی حوادث شغلی در استان بوده ایم. همچنین در این مراسم از بنگاه های اقتصادی فعال در زمینه ایمنی و بهداشت و همچنین کارشناسان بهداشت حرفه ای نمونه و همچنین مسولین ایمنی نمونه در سطح استان و همچنین فعالین انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان تقدیر به عمل آمد .
همچنین در این مراسم گزارش عملکرد انجمن در دوسال گذشته به صورت مصور به ارایه گذاشته شد.