برگزاری جلسه هیئت مدیره در تاریخ 94/6/24
2015-09-16
جلسه هیئت مدیره
2015-10-01

جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی ،ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی با گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در مورخه 94/6/25 برگزار گردید

در این جلسه که با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن و گروه بهداشت حرفه ای استان مرکزی و جناب آقای دکتر اسماعیلی و جناب آقای مهندس مهرعلی برگزار گردید جهت وحدت رویه و تعامل هرچه بیشتر طرفین جهت ارتقای سطح سلامت جامعه کارگری تبادل نظر صورت پذیرفت و راهکارهای همکاری لازم در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت

و مقرر گردید تعاملات دو طرفه به صورت مستمر ادامه یابد و در زمینه های آموزشی، برگزاری همایش ها،تلاش جهت ارتقای کیفی علمی کارشناسان پروتکل های مدون تدوین گردد.