دعوت از کارشناسان ایمنی استان

دومین دوره ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
2015-12-03
مصاحبه با رئیس هیئت مدیره hse
2015-12-06

بدینوسیله از تمامی کارشناسان ایمنی و بهداشت شاغل در استان مرکزی دعوت میشود تا به عضویت انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان بپیوندند.

مدارک لازم جهت عضویت در انجمن:

 

 

  • کپی شناسنامه 
  • کپی کارت ملی 
  • کپی آخرین مدرک تحصیلی مرتبط 
  • سه قطعه عکس 
  • تکمیل فرم ثبت نام
  • واریز حق عضویت سالیانه بمبلغ 20 هزار تومان

ما منتظر شما هستیم .