همایش تخصصی به روایت تصویر

برگزاری اولین همایش تخصصی
2016-12-21
نتایج انتخابات 29 آذر 95
2016-12-21

برگزاری اولین همایش تخصصی ایمنی ،استاندارد و ریگری جرثقیل ها در استان مرکزی به همت انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان  با همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی استان و شرکت PHQ به روایت تصویر