پنجمین همایش ملی روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در استان مرکزی

همایش ملی روز جهانی ایمنی و بهداشت
2019-04-25
فوت 700 کارگر بر اثر حادثه ناشی از کار در سال گذشته
2019-05-01
پنجمین همایش ملی روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در استان مرکزی با حضور دکتر مظفری مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و مهندس پرکنی ریاست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و همچنین هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور برگزار کردید.
در این همایش مهندس ابوالفضل تکلومهم‌ترین درخواست های جامعه مسئوولین ایمنی و بهداشت حرفه ای را به شرح ذیل اعلام کردند :
  • پیگیری درج تاریخ روز جهانی ایمنی و بهداشت در تقویم ملی

  • تقویت جایگاه انجمن های ایمنی و بهداشت در ایران همانند انجمن های تخصصی در جوامع پیشرفته

  • لزوم تدوین و بازنگری آیین نامه های ایمنی و بهداشت با همکاری جامعه مسولین ایمنی و بهداشت

  • پیگیری تاسیس نظام مهندسی ایمنی و بهداشت با سازوکار مناسب و امنیت شغلی مسوولین ایمنی و بهداشت و استحکام جایگاه حق مشاوره پرداختی با توجه به مصوبه کمیته حقوق و دستمزد کانون سراسری

  • اجرایی شدن آیین نامه آموزش ایمنی کارگران کارفرمایان و کاراموزان

  • اهمیت ویژه به ایمنی کارگاه های ساختمانی

  • لزوم اهتمام و بازنگری آیین نامه مشاغل سخت و زیان اور

  • لزوم اجرای طرح تحول سلامت در اجرای ماده ۹۲ قانون کار