سومین همایش مسئولین ایمنی(HSE) در استان -دوم آذر96

پنجمین همایش و نمایشگاه جرثقیل ، لیفتینگ و صنایع وابسته – تهران – شهریور 96
2017-08-13
برگزاری سومین همایش مسولین استان مرکزی
2017-11-24

سومین همایش HSE در استان دوم آذر ماه در اراک برگزار می‌شود. ابوالفضل تکلو رییس هیأت مدیره انجمن صنفی مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی در گفت‌وگو با وقایع استان، با اعلام این خبر گفت:

با توجه به اهمیت مدیریت بحرا،ن بهره گیری از متخصصین این حیطه در محیط کار بسیار ضروری به شمار می رود، از این رو انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی رویکرد و محور اصلی سومین همایش سالانه خود را بر پایه مدیریت بحران نهاد و با دعوت از اساتید خبره  کشور در این خصوص من جمله جناب آقای دکتر کلات پور عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان و یکی از تئوریسین های برتر کشور در این حیطه به واکاوی بحث مدیریت بحران و ایمنی در استان خواهد پرداخت.

وی افزود: امید است با همفکری و جایگزینی دیدگاه های تخصصی در این حیطه و اتاق ها و ستاد های مدیریت بحران در کشور دیگر شاهد خروجی مثمر ثمر در زمینه حوادث و بحران های ملی و استانی باشیم و فقط به تعطیلی مدارس در هنگام بحران و وضعیت حاد آلودگی بسنده نکنیم.