2021-06-28

جلسه هیئت مدیره کانون مسِوولین ایمنی و بهداشت کار کشور در آذربایجان شرقی

2021-06-01

دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی با سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی

2021-05-20

‍ 🔵ششمین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) با محوریت مدیریت بحران شهری در شرایط کرونا در شهر اراک برگزار شد؛

2021-05-19

نتایج داوری مقالات پذیرفته شده درهمایش سال 1400

2021-05-13

اطلاعیه های همایش سال 1400

2021-05-09

نظام ایمنی کشور منجر به حوادث بیشتر می‌شود/ نه تنها حوادث بلکه «سیلیکوزیس» جان معدن‌کاران را می‌گیرد

2021-05-06

راهنمای تدوین چکیده مقالات

2021-05-05

جدول دستمزد ارائه خدمات در قرارداد های پاره وقت ومشاوره ای مسئولین بهدا شت حرفه ای ،ایمنی وHSE