اولین همایش HSE در استان مرکزی.

جلسه هیئت مدیره
2015-11-09
دومین دوره ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
2015-12-03

استان مرکزی به عنوان سومین استان صنعتی کشور است که بسیاری از صنایع مادر تخصصی در آن واقع گردیده است. این صنایع جهت رشد و بالندگی می بایست ضمن بهره مندی، منابع انسانی، ماشین آلات و محیط زیست را به درستی مورد صیانت قرار دهند. نقش کلیدی ایمنی در صنعت به عنوان عاملی برای مصون نگه داشتن انسانها، سرمایه و محیط پیرامون از آسیب و نیز تامین منافع اقتصادی صنعت با جلوگیری از قطع تولید در اثر حوادث، بر هیچ صاحب نظری پوشیده نیست.

انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر بر آن است ، اولین همایش استانی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و جایگاه آن در پیشبرد صنایع استان مرکزی در 24 آذر ماه سال جاری برگزار نماید.

 

محورهای همایش:

الف ) حوزه ایمنی

–  تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران                

–  بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه ها و مدل خود بازرسی

ب) حوزه بهداشت

  – اهمیت و تأثیر روشها و سیستمهای مدیریتی در ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کارگاه ها

  – روشها و تجربیات عملی در کنترل عوامل زیان آور محیط کار

 ج) حوزه زیست محیطی HSE و نقش آن در بررسی پایش و نظارت ضوابط زیست محیطی،بهداشتی و ایمنی درواحدهای صنعتی،کشاورزی ،خدماتی وتوسعه ای

د) نقشHSE درمدیریت انرژی

 لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا مقالات خود را تا حداکثر 15 آذرماه به این انجمن ارسال نمایند.

انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی  با همکاری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان. دانشگاه علوم پزشکی استان. اداره کل محیط زیست استان و سازمان صنعت معدن و تجارت استان و همچنین شرکت توزیع برق استان  نسبت به برگزاری اولین همایش تخصصی hse در استان مرکزی اقدام نمود.

مهندس تکلو رییس هیئت مدیره انجمن  ضمن بیان این مطلب اذعان نمود که هیت مدیره این انجمن در راستای ارتقای سطح ایمنی و سلامت و محیط زیست  پایدار در استان تصمیم گرفت به عنوان یک پل ارتباطی مابین ارگان های  ذیربط در زمینه ایمنی و سلامت و محیط زیست اقدام نموده و اولین همایش تخصصی hse در استان  را در روز سه شنبه 24 آذر ماه  برگزار نماید.