نحوه ورود به وبینار

 
نحوه ورود به وبینار
ابتدا وارد لینک زیر شوید
لینک ورود به وبینار
در فیلم زیر نحوه ورود به صورت تصویری توضیح داده شده است