2023-03-06

هفتمین همایش ملی ایمنی،بهداشت و محیط زیست Hse و اولین نمایشگاه بین المللی Hse

2023-02-06

هفتمین همایش ملی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در استان مرکزی برگزار میشود

[…]
2022-05-12

اعضای هیئت مدیره  و بازرسین مجمع عمومی در جلسه مجمع عمومی و فوق العاده ۲۱ اردیبهشت ماه مشخص شدند

[…]
2022-05-08

اقدامات لازم جهت کاندید شدن

[…]
2022-04-27

دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده وعادی مرحله اول انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی

2021-06-28

جلسه هیئت مدیره کانون مسِوولین ایمنی و بهداشت کار کشور در آذربایجان شرقی

2021-06-01

دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی با سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی

2021-05-20

‍ ششمین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) با محوریت مدیریت بحران شهری در شرایط کرونا در شهر اراک برگزار شد