دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده وعادی مرحله اول انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی

جلسه هیئت مدیره کانون مسِوولین ایمنی و بهداشت کار کشور در آذربایجان شرقی
2021-06-28
اقدامات لازم جهت کاندید شدن
2022-05-08

موضوع : دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مرحله اول انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی

احتراما به استحضار میرساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مرحله اول انجمن فوق الذکر با دستور کار ذیل در روز چهارشنبه مورخ21/02/1401 از ساعت 18:00 الی 19:30مجمع فوق العاده و از ساعت 19:30 الی 00 :21 مجمع عمومی عادی در محل سالن رستوران کاج به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، میدان راه آهن، حد فاصل بیمارستان امیرکبیر ، سمت چپ تالارپذیرائی برگزار خواهد شد. لذا از کلیه اعضا جهت شرکت در جلسات فوق دعوت به عمل می آید.قبلا از همکاری شما کمال تشکر و قدردانی داریم.
دستور کار جلسه مجمع عمومی فوق العاده
1- بروز رسانی اساسنامه با فرمت جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2-افزودن شیوه دعوت از اعضا از روزنامه و وب سایت به شبکه های مجازی یا پیامک یا دعوتنامه کتبی(تبصره 1ماده 11 اساسنامه)
دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی
1 - ارائه گزارش هیات مدیره و خزانه دار و ارائه تراز مالی
2 - ارائه گزارش بازرسین
3- اتنخابات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین طبق ماده 32 اساسنامه

رئیس هیات مدیره انجمن