برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی همایش

اعطای مجوز فعالیت به مسئولین ایمنی
2016-02-25
دعوت از آحاد مردم برای شرکت در انتخابات
2016-02-25

برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی دومین همایش hse در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی اولین جلسه کمیته اجرایی و علمی دومین همایش تخصصی hse در استان مرکزی با دعوت انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی و با حضور نمایندگان استانداری مرکزی. رییس اداره بازرسی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی اراک و نماینده شرکت توزیع برق استان برگزار شد.
از مهمترین مصوبات این جلسه: 
برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته اجرایی و کمیته علمی همایش
تعیین مکان همایش
تعیین سر فصل ها و محورهای همایش میباشد.