اعطای مجوز فعالیت به مسئولین ایمنی

کاهش هزینه دوره ارزیابی
2016-02-24
برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی همایش
2016-02-25

اعطای مجوز فعالیت  به30 نفر از مسئولین ایمنی استان

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی با حضور معاونت محترم روابط کار جناب آقای مهندس موحدی و همچنین رییس اداره بازرسی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان جناب آقای مهندس خدادادی به 30 نفر از متقضایان فعالیت در زمینه مسئول حفاظت فنی و ایمنی گواهینامه مربوطه اعطا گردید.
مهندس خدادادی ضمن تشریح وظایف مسئولین ایمنی در کارگاه بر اساس آیین نامه بکار گیری مسئولین ایمنی از آن ها در خواست نمود در انجام وظایف خود در جهت کاهش حوادث شغلی کوشا باشند.