دومین همایش ملی hse به روایت تصویر
2016-10-01
سومین جلسه کمیته حقوق و دستمزد کانون
2016-10-01

جلسه هیت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار  با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی

 

 

در این جلسه مهندس آبایی هزاوه ضمن اشاره به آمادگی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص همکاری با تشکل های صنفی تخصصی از جمله انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی ابراز امیدواری نمود با تعامل سه جانبه شاهد کاهش حوادث شغلی در سطح استان باشیم.

در این دیدار مهندس اشرف منصوری رییس هیات مدیره کانون سراسری  ضمن تشکر از انجمن استان مرکزی در برگزاری همایش ملی hse خواهان تعامل هرچه بیشتر جهت ارتقای سطح ایمنی و بهداشت در استان صنعتی مرکزی باشیم.

همچنین مهندس ابوالفضل تکلو رییس هیئت مدیره انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی  ضمن تشکر از مجموعه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بابت همکاری با انجمن در یکسال گذشته خواستار واگذاری تشکیل پرونده مسولین ایمنی استان به انجمن و حضور در کمیته مذکور پرداخت. وی ضمن اشاره به لزوم رعایت دقیق آیین نامه بکارگیری مسولین ایمنی در کارگاه ها. مخالف هرگونه ورود افراد غیر مرتبط در این حوزه میباشیم زیرا با جان انسان ها نمیشود معامله کرد .وی همچنین از مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان درخواست کرد با توجه به آمار بالای حوادث ساختمانی در استان خواستار الزام پیمانکاران حوزه ساختمانی به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران شد.