سومین جلسه کمیته حقوق و دستمزد کانون

جلسه هیئت مدیره
2016-10-01
تمبر اختصاصی hse
2016-10-01

برگزاری سومین جلسه کمیته  حقوق و دستمزد کانون سراسری انجمن های صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار در استان مرکزی

 

 

سومین جلسه کمیته حقوق و دستمزد کانون سراسری انجمن های صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار  در استان مرکزی برگزار گردید

در این جلسه که نمایندگان انجمن های صنفی مسولین ایمنی تمامی استان های کشور حضور داشتند فرمت یکسان قراردادهای مسولین ایمنی و بهداشت تصویب شد.همچنین طرح جامع حقوق و دستمزد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد پس از تصویب هیت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار  به تمامی استان ها ابلاغ گردد