بخشنامه رئيس قوه قضاييه درباره نحوه احضار اشخاص حقوقي به دادگستري‌

صادقی فر در هفتمین نشست شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران :
2019-09-18
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
2019-09-18
نظر به اينكه در پاره‌اي از پرونده‌هاي مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقي به ويژه مراكز اقتصادي و توليدي نظير پرونده‌هاي مربوط به حوادث حين انجام كار، احضار مديرعامل ممكن است در روند توليد و فعاليت اقتصادي بنگاه مربوط اثرات منفي داشته باشد لذا با عنايت به تاكيدات مقام معظم رهبري «مدظله العالي» مبني بر ضرورت حمايت از رونق توليد و تقويت اقتصاد كشور، به دادسر‌اها و محاكم دادگستري ابلاغ مي‌گردد:

با عنايت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي در مورد پرونده‌هاي مرتبط با اشخاص حقوقي لازم است به جاي احضار مديرعامل با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار شود تا نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد و با حضور نماينده شخص حقوقي تحقيقات مقدماتي برابر ضوابط صورت پذيرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مديرعامل باشد به گونه‌اي كه اقدامات قضايي موجب اخلال در روند توليد و اشتغال نگردد، رسيدگي قضايي انجام شود.