برگزاری دوره های تخصصی ایمنی با گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور

با مصوبه هیئت دولت ،گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به قانون برگزاری مناقصات اضافه شد.
2018-12-31
جلسه تعامل هیئت مدیره انجمن صنفی مسولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان
2018-12-31

برای اولین بار در استان مرکزی

به زودی

برگزاری دوره های تخصصی ایمنی با گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور

 

انجمن صنفی مسولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی به عنوان اولین مجری ذیصلاح برگزاری دوره های تخصصی ایمنی و بهداشت در استان مرکزی :

دوره های تخصصی در زمینه های ذیل برگزار خواهد کرد

دوره تخصصی ایمنی مخازن تحت فشار

دوره تخصصی ایمنی در عملیات ساختمان

دوره تخصصی ایمنی برق

دوره تخصصی iso 45000

دوره تخصصی ایمنی حمل و نقل و جرثقیل ها

و سایر دوره های تخصصی

در حال حاضر نیز دوره های تخصصی

آموزش ایمنی ویژه کارگران

آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان

آموزش ایمنی  عمومی ویژه مسولین ایمنی

آموزش ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

در حال برگزاری میباشد

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن 08632218208 تماس حاصل فرمایید