همایش ملی روز جهانی ایمنی و بهداشت

جلسه تعامل هیئت مدیره انجمن صنفی مسولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان
2018-12-31
پنجمین همایش ملی روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در استان مرکزی
2019-05-01
همایش ملی روز جهانی ایمنی و بهداشت در استان مرکزی برگزار میگردد.

مهندس ابوالفضل تکلو رییس هیت مدیره انجمن صنفی مسولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی
ضمن بیان این خبراذعان نمودند با توجه به اینکه8 اردیبهشت ماه 27 آوریل روز جهانی ایمنی و بهداشت کار با شعاراینده کاری ایمن و سالم بر مبانی 100 سال تجربه میباشد همایش ملی بزرگداشت این روز با حضور دبیر شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و همکاری شهرداری اراک سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اراک انجمن صنفی مسولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی و همچنین دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه از ساعت 8 صبح الی 12 در فرهنگسرای شهر اراک برگزار خواهد شد
در این همایش که نمایندگان و هیت مدیره کانون سراسری مسولین ایمنی و بهداشت کار کشور نیز حضور دارند به مسایل و معضلات ایمنی و بهداشت کار کشور پرداخته خواهد شد.