جلسه کمیته اجرایی و علمی , همایش تخصصی hse در استان مرکزی

مطالب آموزشی
2016-04-23
همایش ملی ‏HSE‏ در اراک
2016-06-27

جلسه کمیته اجرایی و علمی همایش تخصصی hse در استان مرکزی     

با حضور مسولین ذیربط در زمینه hse در استان مرکزی

جلسه هماهنگی کمیته های علمی و اجرایی دومین همایش تخصصی hse در استان مرکزی

 در این جلسه که با هماهنگی انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی برگزار شد نمایندگان ارگان های ذیربط در زمینه hse در استان مرکزی حضور داشتند.

مهندس موحدی معاونت محترم روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی. مهندس میرزایی معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان. مهندس مهرعلی مسول واحد بهداشت حرفه ای و محیط دانشگاه علوم پزشکی اراک. و جناب آقای دکتر تاجیک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک و نمایندگان مراکز بهداشت  سازمان صنعت معدن و تجارت استان و همچنین نمایندگان نیروگاه حرارتی شازند.مرکز تخصصی طب کار پاسارگاد .شرکت پاژند طب اراک. نماینده کانون کارفرمایان استان و نماینده نظام مهندسی ساختمان و هیت مدیره انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی حضور داشتند.

محورهای همایش در این جلسه :

تصمیم گیری در خصوص کمیته های تخصصی علمی و اجرایی همایش و تصمیم گیری در زمینه پشتیبانی همایش صورت پذیرفت.