دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

اولین جلسه کمیته اجرایی
2015-11-03
جلسه هیئت مدیره
2015-11-09
 

 

دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک از روز یکشنبه 94/8/10 لغایت سه شنبه 94/812 در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار استان مرکزی برگزار گردید.

این دوره سه روزه زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی وبهداشت کار تهران انجام شد .
مدرس دوره آقای دکتر غلام نیا

مرحله ی دوم ثبت نام درحال انجام است . متقاضیان میتوانند با مراجعه به دفتر انجمن نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

لازم به ذکر است این دوره مختص مسئولین ایمنی کارگاه های واحدهای صنعتی میباشد.