تمدید مهلت ارسال مقالات
2016-09-08
همایش ملی 7 مهر
2016-09-22

هزینه شرکت در دومین همایش  ملی  :

1- هزینه شرکت در همایش برای افراد آزاد (کسانی که عضو انجمن نیستند)  100 هزار  تومان است.

2- هزینه شرکت در همایش برای دانشجویان گرامی  50 هزار  تومان  میباشد. 

3- هزینه شرکت در همایش برای اعضای انجمن که کارشناس بهداشت حرفه ای می باشند رایگان است . 

 

مهلت ارسال مقالات تا 22 شهریور ماه  تمدید شده است  .