مهندس اصابتی: از گسترش اقدامات پیشگیرانه برای کاهش حوادث ناشی از کار در همکاری با صنعت بیمه استقبال می کنیم.
2016-12-21
جلسه هیئت مدیره hse
2017-02-12

برگزاری دوره ایمنی برق با همکاری انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی , ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی و شرکت توزیع برق استان
در پی توافق نامه فیمابین انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی , ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی و شرکت توزیع برق استان اولین دوره تخصصی ایمنی برق در سالن کنفرانس شرکت مدیریت توزیع برق برگزار گردید.

در این دوره تخصصی مهندس اله داد ضمن بیان گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه آن شرکت , ابراز نمود که شرکت توزیع برق در راستای وظایف اجتماعی خود اقدام به انعقاد تفاهم نامه های چند جانبه با ارگان های زیربط نموده است که با توجه به ماهیت انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مهمترین آن در زمینه ایمنی این انجمن تخصصی می باشد
مهندس تکلو رییس هیئت مدیره انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی , ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی هم ضمن تشکر از مجموعه شرکت توزیع برق به دلیل اهتمام ویژه به مقوله ایمنی ابراز نمودند که بر اساس اهداف مصوب موجود در اساس نامه انجمن یکی از اهداف هیئت مدیره و اعضای انجمن ارتقای فرهنگ HSE در استان می باشد
وی همچنین هدف غایی این انجمن را در سطح کشوری تاسیس نظام مهندسی ایمنی و بهداشت دانست که ناظرین پروژه های ساختمانی در زمینه ایمنی متخصصان ایمنی باشند .که با این اوصاف حتما شاهد کاهش حوادث بالاخص حوادث برق گرفتگی خواهیم بود
در ادامه مهندس عزیز آبادی رییس دفتر ایمنی و فنی شرکت توزیع برق به بیان موضوعات تخصصی پرداخت و بحث و تبادل نظر در زمینه ایمنی برق بین کارشناسان صورت پذیرفت
عملیاتی کردن دوره ها و همچنین تطبیق سرفصل های آموزشی با موضوعات موجود در صنایع از پیشنهادات انتهای دوره جهت ارتقا سطح کیفی دوره های آینده توسط کارشناسان ایمنی و بهداشت حاضر در دوره بود

روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی , ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی