مهندس شاکرمی: نگاه باید به سمت سالم سازی محیط کار معطوف گردد.

امضا تفاهم نامه انجمن صنفی با خانه کارگر استان مرکزی
2018-12-10
با مصوبه هیئت دولت ،گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به قانون برگزاری مناقصات اضافه شد.
2018-12-31

مهندس شاکرمی: نگاه باید به سمت سالم سازی محیط کار معطوف گردد.

✅✅یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی با حضور رئیس و دبیر شورای عالی حفاظت فنی و اعضای آن شورا تشکیل شد.

 در این جلسه مهندس شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی حفاظت فنی ضمن خوشامدگویی و آشنایی با اعضای آن شورای عالی گفت: فلسفه وجودی شورای عالی حفاظت فنی مصرح در قانون کار، حفظ و صیانت از  نیروی کار و تولید است و این شورا در جایگاه پارلمان ملی تقنین مقررات  ایمنی کار  از نقش و اهمیت ویژه ای به منظور تدوین ساختارهای ایمنی در کارگاه های کشور برخوردار است. رییس شورای عالی حفاظت فنی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت استاندارسازی و سالم سازی محیط کار، اظهار داشت؛ ارتقای بهره وری نیروی کار در نتیجه رشد شاخص های ایمنی سازی محیط کار معنا می یابد و باید در این خصوص اقدامات زیادی انجام دهیم.

معاون روابط کار ضمن تاکید بر اهمیت تدوین آیین نامه های حفاظت فنی مورد نیاز کارگاه های کشور اظهار داشت: برخی از آیین نامه ها نیاز به بازنگری دارند و از اعضای شورا به ویژه اساتید دانشگاه و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی که صاحب تجربه هستند دعوت به همکاری نمود.

 

مهندش شاکرمی بر لزوم شرکت اعضای ثابت و اصلی آن شورای عالی در جلسات تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه جلسات شورای عالی حفاظت فنی به صورت تخصصی برگزار می گردد از اینرو باید نمایندگان معرفی شده به صورت ثابت در جلسات شرکت نمایند.

در خلال جلسه همچنین علی مظفری، دبیر شورای عالی حفاظت فنی و مدیر کل بازرسی کار ضمن معرفی اعضای جدید آن شورای عالی بر اهمیت اجرای صحیح ماده 87 قانون کار مبنی بر پیش بینی موارد حفاظت فنی و حفاظت کار در بدو تاسیس کارگاه ها اشاره کرد و افزود: مراجع صدور پروانه فعالیت اقتصادی در کشور باید نسبت به استعلام ماده 87 قانون کار از واحدهای اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهتمام بیشتری داشته باشند.

در ادامه با قرائت دستور جلسه در خصوص استعلامات بعمل آمده از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها پیرامون مشاغل سخت و زیان آور توسط اعضای حاضر بحث و بررسی و در نهایت تصمیم سازی صورت گرفت.

سایت اداره کل بازرسی تهران