برگزاری جلسه هیئت مدیره در تاریخ 94/6/3

نمودار گردش كار صدور گواهي تاييد صلاحيت ايمني
2015-08-11
برگزاری جلسه هیئت مدیره در تاریخ 94/6/18
2015-09-14

با سلام

در تاریخ 94/3/6 جلسه هیت مدیره انجمن صنفی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان مرکزی  در دفتر انجمن برگزار گردید که مهمترین مصوبات به شرح ذیل می باشد:

  1. بررسی برگزاری کارگاه آموزشی بدو استخدام و حین خدمت کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای استان مرکزی در شهرستان  اراک
  2. بررسی مراحل اجرایی و مقدمات اولین همایش HSE در آبانماه سال جاری در شهرستان اراک
  3. بررسی موارد مورد طرح در جلسه وحدت رویه کانون سراسری انجمنهای صنفی مسئولین کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار  و واحد بازرسی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور  در چابهار و ارائه موارد پیشنهادی انجمن توسط نماینده اعزامی به جلسه مذکور .