پنجمین همایش و نمایشگاه جرثقیل ، لیفتینگ و صنایع وابسته – تهران – شهریور 96