انتخابات کانون سراسری مسئولین حفاظت فنی ،ایمنی و بهداشت کار کشور
2015-10-26
اولین جلسه کمیته اجرایی
2015-11-03

جناب اقای مهندس احمد رضا مختاری انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان عضو اصلی هئیت مدیره کانون سراسری مسئولین حفاظت فنی ،ایمنی و بهداشت کار کشور را تبریک گفته و آرزوی توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند منان خواستاریم.