صدور کارت شناسایی یکسان برای مسئولین ایمنی
2016-02-24
اعطای مجوز فعالیت به مسئولین ایمنی
2016-02-25

کاهش هزینه برگزاری دوره های ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات 

مهندس تکلو رییس هیئت مدیره انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی با بیان این موضوع که با جلسات فشرده برگزار شده با واحد بازرسی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و مساعدت های صورت پذیرفته توسط مهندس خدادادی و حذف هزینه های اضافی و بدون کاهش کیفیت کلاس های آموزشی و استفاده از اساتید برجسته دانشگاه های کشور هزینه دوره فوق حدود 50 درصد کاهش یافت .

هدف از این طرح گسترش بهتر فرهنگ ایمنی در استان و تسهیل شرایط مسئولین ایمنی کارگاه ها میباشد.