اعضای هیئت مدیره کانون انجمن صنفی مشخص شدند

بیانیه کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور
2018-10-28
مجمع عمومی سالانه کانون سراسری انجمن های ایمنی و بهداشت کار سراسر کشور
2018-10-28

اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی مشخص شدند.

در مجمع عمومی و فوق العاده انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی که با حضور مسئولین و مدیران Hse و ایمنی و بهداشت صنایع و سازمان ها و ادارات و  نماینده کانون سراسری انجمن های صنفی ایمنی و بهداشت کار کشور و نماینده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان برگزار گردید اعضای هیئت مدیره و بازرسی کار به ترتیب آرا به شرح ذیل انتخاب شدند 

اعضای هیئت مدیره

مهندس ابوالفضل تکلو از شهرداری اراک

مهندس منصور کرامتی نژاد از شرکت گام 

مهندس ابوالفضل تلخابی از شرکت آذرآب 

مهندس مجید فرجی از جهاد نصر 

مهندس شکوفه قاسمی از فولاد درخشان 

مهندس بهروز ابراهیمی از راه آهن 

مهندس مهراب بوجاری واگن پارس 

اعضای علی البدل هیئت مدیره 

مهندس رحیم گودرزی نیروگاه شازند 

مهندس مجید چراغی از پتروشیمی شازند 

بازرسین انجمن 

مهندس سعید نعمتی از ماشین سازی 

مهندس آزاده خانی دخت اراک ریل 

بازرس علی البدل 

مهندس آرمان قادری از شرکت آلومینیوم