بیانیه کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور

شرایط ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره و بازرسی انجمن
2018-10-28
اعضای هیئت مدیره کانون انجمن صنفی مشخص شدند
2018-10-28

بیانیه کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور

” کنارهم بودن تخصص های مسئولین ایمنی و مسئولین بهداشت حرفه ای گام بنیادین در حفظ سلامت و صیانت نیروی کار کشور “

 

هر از چند گاهی با تصمیمات خارج از اصول و منطق شاهد نگرانی شاغلین در حرفه ایمنی و بهداشت کار هستیم که از گنجاندن

قوانینی برای تحمیل بدعت های جدید بر وظایف و اشتغال مسئولین ایمنی و مسئولین بهداشت حرفه ای نشات می گیرد. از جمله آن تصمیمات، ایجاد شاخص های سلیقه ای دستگاههای اجرایی مربوطه در تایید و عدم تایید مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای جهت اشتغال و معرفی به کارفرما، سوء استفاده از موضع حاکمیتی در معرفی بعضی از افراد فاقد تخصص جهت اشتغال به کارفرما یا تحت فشار گذاردن کارفرما جهت انفصال از خدمت برخی از متخصصان بر اساس خصومت شخصی و یا سایر مسایل غیرحرفه ای، طرح تفکیک و جداسازی و بی ارتباط سازی حِرَف ایمنی و بهداشت حرفه ای در تمام سطوح حتی عضویت های صنفی بر اساس دلایل غیر اصولی و … .

خوشبختانه با درایت تمامی دلسوزان جامعه کارگری خصوصاً کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور به عنوان تنها مرجع صنفی در حوزه ایمنی و بهداشت کار واجد اعتبارنامه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دامنه فعالیت کشوری، پنجره امیدی به وجود آورده تا فارغ از تعصبات کورکورانه و صرفاً تحت وظایف تعریف شده که مهمترین آن دفاع از منافع مشروع و قانونی شاغلین در حرفه ایمنی و بهداشت کار می باشد و به استناد به مواد 92،91،85 و 93 قانون کار و همچنین آیین نامه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که مصوب شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان، بیانگر سبقه و عقبه لازم و ملزوم بودن تخصص های ایمنی و بهداشت حرفه ای در کنارهم می باشد تا بتوان به ایده آل حفظ سرمایه های انسانی کشور دست یافت. 

با توجه به زمزمه های اخیری که در برخی محافل و دستگاههای اجرایی و دولتی صورت پذیرفته که حاکی از تفکیک و جداسازی این دو تخصص از یکدیگر در ارتباط های کاری و کارگاهی و حتی عضویت های صنفی بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات و بررسیهای اصولی در روابط کاری و خصوصاً زیرپا گذاردن قوانین منع مداخله در امور صنفی می باشد، اعتراض اکثریت قریب به اتفاق انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار و بسیاری از کارشناسان این حرفه را برانگیخته است.

پرسش اینجاست که آیا ما کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای سهمی در کار و حرفه خود نداریم؟ آیا ما باید تاوان سیاست های نادرست دستگاههای دولتی را بپردازیم؟ آیا تاثیر و ضرورت این حِرَف و تخصص ها در کنارهم فراموش شده؟ متاسفانه ارایه دهندگان این طرح فراموش کرده اند که مهمترین دغدغه این قشر زحمتکش حفظ سلامت و صیانت نیروی انسانی است و بی توجهی به آن حق الناس است و هرگونه تغییر در ساختار کارآمد آن تبعات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

لذا ما شاغلین درتخصص ایمنی و بهداشت حرفه ای قویاً اعتراض خود را نسبت به تضییع حقوقمان اعلام می داریم و از کلیه مسئولان محترم می خواهیم که در تدوین برنامه های خود به گونه ای عمل کنند که منافع آنی و آتی این جامعه کارگری قربانی مصلحت اندیشی های غیرکارشناسانه نگردد. ما جدا از مسئولان محترم انتظار داریم مانع از دست اندازی در منابع انسانی این صنف را فرآهم آوردند. از نمایندگان محترم مجلس با صراحت درخواست می نماییم در تصمیم گیری برای کارشناسان و شاغلین در حِرَف ایمنی و بهداشت حرفه ای حتماً از دیدگاههای کارشناسی این قشر زحمتکش و بی ادعا بهره مند گردند. بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب ” هرکسی در کشور مسئولیتی پذیرفته است باید همه وقت و توان خود را به ادای صحیح آن مسئولیت اختصاص دهد ” و قطعاً تضییع انتظارات خود در امر استفاده از حق و حقوق این قشر کاگری را حق الناس و ظلم به جامعه کارگری می دانیم و امید داریم که مسئولین و نمایندگان محترم نیز با پیگیری مستمر و کارشناسی خود مصداق حرکت در مسیر اصلی نظام که رهبر فرزانه انقلاب مشخص نمودند، قرار گیرند. 
” اما سیاست کلی نظام اسلامی همدلی و همفکری کارگر با کارفرما و دستگاههای مسئول است “

روابط عمومی و امور بین الملل کانون سراسری حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور