صدور کارت حضور در مجمع عمومی و فوق العاده انجمن

مدیر کل بازرسی کار: تثبیت نرخ حوادث ناشی از کار در سال 1396
2018-05-05
دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مرحله اول انجمن صنفی کارگری مسئولین کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان مرکزی
2018-10-28

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی همکاران عضو انجمن مسولین کمیته های حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی
بدینوسیله به اطلاع میرساند جهت صدور کارت حضور در مجمع عمومی و فوق العاده انجمن یک قطعه عکس و فیش حق عضویت سالیانه را به دفتر انجمن تحویل نمایند آخرین مهلت ارسال مدارک و ثبت نام 10 مرداد خواهد بود .
اطلاع رسانی در خصوص زمان مجمع و دستور کار مجمع در سایت انجمن و روزنامه های کثیر الانتشار و کانال های ارتباطی انجمن اعلام خواهد شد.
                                                                                           

                                                                                                    روابط عمومی انجمن