دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مرحله اول انجمن صنفی کارگری مسئولین کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان مرکزی

صدور کارت حضور در مجمع عمومی و فوق العاده انجمن
2018-07-10
شرایط ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره و بازرسی انجمن
2018-10-28

موضوع : دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده  مرحله اول انجمن صنفی کارگری مسئولینکمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان مرکزی

 

       احتراما به استحضار میرساند جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده  مرحله اول انجمن مسئولین کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان مرکزی  با دستور کار ذیل در روزیک شنبه مورخ 11/06/97  از ساعت 16 الی 17 مجمع فوق العاده و از ساعت 17 الی 18 مجمع عمومی عادی در محل سالن جلسات مرکز فن آوری کسب و کار واقع در سه راهی خمین،

شهرک صنعتی شماره یک اراک برگزار خواهد شد.لذا از کلیه اعضا جهت شرکت در جلسات فوق دعوت به عمل می آید.قبلا از همکاری شما کمال تشکر و قدردانی  را داریم.

 

دستور کار جلسه مجمع عمومی فوق العاده

1-  تغییر ماده هشت اساسنامه :افزایش حق عضویت سالیانه اعضا به 800000 ریال

1 –تغییر ماده یک اساسنامه :تغییر نام انجمن به  (انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی)

2 – بروز رسانی اساسنامه با تیپ جدید وزارت کار

 

دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی

1 – ارائه گزارش هیات مدیره و خزانه دار و ارائه تراز مالی

2 – ارائه گزارش بازرس

3_ اتنخابات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین طبق ماده 35 اساسنامه

 

 

                                                                                                  

هیات مدیره انجمن صنفی مسئولین کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان مرکزی