برگزاری جلسه کمیته تخصصی شورای عالی حفاظت فنی

افزایش کیفی آموزش‌ها اولویت بهداشت کار وزارت کار و رفاه اجتماعی است
2019-05-01
تمام خانه‌های تهران مشکل ایمنی دارند
2019-09-18

 جلسه کمیته تخصصی شورای عالی حفاظت فنی با موضوع بررسی پیش نویس “آیین نامه مشاوران حفاظت فنی  و خدمات ایمنی” با حضور اعضای کمیته تخصصی آن شورای عالی صبح روز دوشنبه مورخ 97/10/10 در محل سالن جلسات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد

این جلسه که به ریاست مظفری، دبیر شورای عالی حفاظت فنی و مدیر کل بازرسی کار تشکیل یافت، ایشان با ذکر اهمیت استفاده از ظرفیت های ترویجی و  فرهنگی به منظور ارتقای ایمنی محیط کار بر ضرورت توسعه این مهم در کشور تاکید کرد؛ در ادامه جلسه مواد باقی مانده از پیش نویس “آیین نامه مشاوران حفاظت فنی  و خدمات ایمنی” مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که به دلیل اتمام وقت جلسه ادامه بررسی آن پیش نویس به جلسه آتی کمیته تخصصی آن شورا موکول گردید.

شایان ذکر است، بازنگری  آیین نامه “مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی” به درخواست مرکز تحقیقات و حسب تایید اعضای آن شورای عالی در دستور کار قرار گرفته است و پیش بینی می گردد طی جلسه آینده کار بررسی کمیته تخصصی در این خصوص به اتمام رسیده و پیش نویس برای طرح در جلسه اصلی شورای عالی حفاظت فنی آماده و ارائه گردد.