شرایط ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره و بازرسی انجمن

دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مرحله اول انجمن صنفی کارگری مسئولین کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان مرکزی
2018-10-28
بیانیه کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور
2018-10-28

به اطلاع کلیه اعضای متقاضی داوطلبی در انتخابات هیئت مدیره و بازرسی انجمن میرساند با توجه به شرایط ذیل مدارک خویش را تا تاریخ 5 شهریور ماه به دفتر انجمن تحویل نمایند تا مدارک بررسی گردد.

بر اساس ماده 35 اساسنامه انجمن شرایط عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجمن به شرح ذیل میباشد: 

 

1.داشتن حداقل سن 25 سال تمام

2.داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

3.نداشتن سابقه کیفری (گواهی عدم سوء پیشینه )

4.مشهور به حسن شهرت و امانتداری

5.سابقه کار فوق دیپلم 5 سال لیسانس 3 سال همراه با سابقه بیمه تامین اجتماعی همراه با گواهی نامه کار در زمینه ایمنی و بهداشت از شرکت مشغول به فعالیت

6.عضویت در انجمن (پرداخت حق عضویت سالیانه در سه سال گذشته به تایید هیت مدیره و بازرسین)

7.مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای یا لیسانس مهندسی ایمنی صنعتی